Стратегія розвитку Незалежної профспілки гірників України на 2016-2021 роки Затверджена VІI З’їздом НПГУ 26 травня 2016 р.

 Стратегія розвитку

Незалежної профспілки гірників України на 2016-2021 роки

 Вугільна промисловість України перебуває у критичному стані. Воєнні дії на Сході країни, окупація частини території Донбасу призвели до втрати вугільних підприємств. Якщо у 2011 році в Україні діяло понад 120 державних шахт, на яких було зайнято майже 200 тисяч працівників, то зараз на території, підконтрольній Україні, залишилося 35 державних шахт із чисельністю працюючих на 1 березня 2016 р. — 51,19 тис. осіб.

Попри задеклароване Коаліційною угодою поступове зменшення (на 20% щороку) фінансування державних вугільних підприємств та виведення їх на беззбиткову роботу, Кабінет міністрів уже в 2014 році скорегував видатки Міненерговугіллю із Держбюджету у бік зменшення на 7,8 млрд грн. При цьому повністю було припинено фінансування за статтею «Державна підтримка будівництва вугле- та торфодобувних підприємств, технічне переоснащення зазначених підприємств».

Стратегія керівництва держави і Міністерства енергетики та вугільної промисловості України не передбачає розвитку вугільної промисловості та інших підприємств паливно-енергетичного комплексу, про що свідчить відсутність належного бюджетного фінансування галузі у 2015 та 2016 році і реальної Програми її реформування. Це поставило на межу виживання вугледобувні підприємства і призвело до соціальної напруги у колективах. На підприємствах галузі, які перебувають на підконтрольній українській владі території, знизилися обсяги видобутку вугілля із 81 млн тонн у 2011 році до 39 млн тонн у 2015 році. Протягом двох останніх років вугільна галузь та теплова генерація системно знищувалися. Незалежна профспілка гірників України змушена була постійно проводити акції протесту,  щоб привернути увагу до проблем паливно-енергетичного комплексу. Зокрема, учасники акцій протесту вимагали поновлення державної підтримки вугільних підприємств, погашення боргів із заробітної плати, повернення державних соціальних гарантій працівникам галузі, вжиття невідкладних заходів для стабілізації ситуації на енергетичному ринку. Але, на жаль, більшість вимог так і не були виконані.

Незалежна профспілка гірників України завжди відстоювала і відстоює  права та інтереси працівників вугільної, торф’яної, гірничорудної галузей,  інвалідів, пенсіонерів та інших. НПГУ й надалі залишається відданою своїм принципам.

  Основними завданнями, які стоять перед Незалежною профспілкою гірників України є:

  • збереження вугільної галузі і недопущення закриття вугільних підприємств;
  • відстоювання прав та інтересів членів НПГУ, у тому числі й недопущення погіршення трудового законодавства;
  • збільшення чисельності профспілкових організацій, у тому числі й за рахунок активнішого залучення до лав НПГУ молоді та жінок;
  • створення нових організацій, зокрема в енергетичному секторі;
  • посилення впливу НПГУ у суспільстві та на міжнародному рівні шляхом підвищення іміджу НПГУ та її лідерів;
  • вирішення інших завдань, які сприятимуть розвитку НПГУ та її членських організацій.

Збереження вугільної галузі і недопущення закриття вугільних підприємств

Політика уряду стосовно вугільної промисловості і ухвалення ним помилкових рішень стратегічного характеру призвели до підриву енергетичної безпеки країни, що суперечить її національними економічними інтересами. До таких можна віднести рішення про нове масове закриття шахт, ухвалене влітку 2014 року, і припинення бюджетного фінансування державних підприємств галузі. Стратегія уряду у вугільній галузі будується на мінімізації поточних бюджетних витрат без урахування наслідків цих рішень навіть на найближчу перспективу. Управління енергетичною галуззю в останні два роки зводилося до перерозподілу зон впливу та контролю. Замість розробки стратегії реструктуризації енергетичної галузі та підтримки енергетичної безпеки України, вугільна галузь системно знищувалася. У ручному режимі обмежувалося виробництво електроенергії  теплоелектростанціями, які є основними споживачами вугілля в Україні.

Припинення виділення коштів із Держбюджету на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції та відсутність чіткої програми заміщення припиненої держпідтримки іншими джерелами фінансування, призвели до зростання заборгованості із заробітної плати у 2015 році та дестабілізації роботи і знищення економічно активних вуглевидобувних підприємств.

З метою збереження вугільної галузі і захисту прав та інтересів її працівників необхідно:

—   продовжити боротьбу за виділення коштів на державну підтримку вугільної галузі в обсягах, необхідних для забезпечення її фінансової збалансованості та встановити контроль за їх використанням;

—   брати участь у розробці та реалізації соціальних програм реструктуризації вугільної промисловості;

—   сприяти розробці паливно-енергетичного балансу країни і встановлення ринкової ціни на вугілля.

Відстоювання прав та інтересів членів профспілки

З 2011 р. по 2015 р.  юридичний відділ НПГУ зафіксував та опрацював понад 100 порушення прав профспілки та її членів Серед них найчастіше фіксувалися такі порушення:

— адміністративний і психологічний тиск на працівників, членів НПГУ, погрози звільнення, накладення незаконних адміністративних стягнень, позбавлення премій і доплат, створення незадовільного морально-психологічного настрою;

— невиплата або заборгованість заробітної плати, порушення норм законодавства щодо оплати праці;

— масові скорочення працівників без попередніх консультацій, переговорів і погоджень з профспілкою;

— незаконне проникнення в офіс профспілкової організації;

— дискримінація працівників за профспілковою ознакою, а саме за належність до НПГУ;

— порушення умов колективного договору, не надання або невчасне надання відповідей, інформації на запити профспілки, приміщення для її діяльності;

— погрози фізичного насильства та його застосування;

— порушення умов колективних договорів, не виплата компенсацій, порушення норм безпеки та охорони праці;

— не перерахування первинним профспілковим організаціям членських внесків та коштів на культурно-масову, спортивну та оздоровчу роботу .

З метою захисту прав та інтересів членів Незалежної профспілки гірників України необхідно:

—         сприяти недопущенню погіршення трудового законодавства, в тому числі протидіяти ухваленню Трудового кодексу;

—         надавати юридичні консультації;

—         проводити профспілкове навчання з питань захисту своїх  прав;

—         налагоджувати співпрацю з громадськими правозахисними організаціями.

Збільшення чисельності НПГУ та створення нових організацій

Оскільки вугільна галузь має тенденцію до закриття шахт та зменшення кількості працюючих НПГУ вважає за необхідне:

—         для збільшення чисельності НПГУ та її членських організацій постійно працювати над залученням нових членів та створенням нових організацій;

—         створювати нові первинні організації НПГУ в інших галузях, зокрема в енергетичному секторі;

—         забезпечувати навчання осіб, які займатимуться органайзингом у членських організаціях;

—         влаштовувати організаційні кампанії у регіонах.

Молодіжна політика

В умовах економічної кризи та війни молодь зіштовхується з проблемами, серед яких найгостріші – безробіття, низький рівень оплати праці, відсутність соціальних гарантій та доступу до якісних медичних послуг тощо. Чимало молодих працівників підприємств паливно-енергетичного комплексу зараз мобілізовані й мужньо боронять єдність та незалежність своєї Батьківщини. Водночас зустрічаються ганебні факти порушення їхніх прав, зокрема не збереження за ними робочих місць. На жаль, молоді працівники не можуть бути впевненими у завтрашньому дні й можливості забезпечувати свої сім’ї. Адже зараз склалася ситуація, коли підприємства закриваються, а людям місяцями не виплачують заробітну плату.

Крім того, необхідно добиватися від роботодавців створення умов молодим працівникам для підвищення рівня своїх знань, культурного розвитку, занять спортом та оздоровлення. Адже здорова, матеріально забезпечена, освічена молодь – запорука майбутнього кожної держави. Тому незалежні профспілки повинні приділяти особливу увагу захисту прав трудової молоді та відстоювати її інтереси. Для розвитку й забезпечення ефективної діяльності НПГУ у майбутньому необхідно посилювати молодіжну політику.

З огляду на це НПГУ вважає за необхідне:

— вживати заходи для залучення молодих працівників до своїх лав;

— сприяти створенню молодіжних комітетів у первинних та регіональних організаціях НПГУ і їхній успішній діяльності;

— проводити різнопланове навчання молодих членів НПГУ;

— сприяти обміну досвідом між досвідченими профспілковими лідерами та молоддю;

— створювати кадровий резерв із молодих активістів НПГУ;

— залучати молодих профспілківців до вирішення проблем працівників галузі, розвитку профспілкового руху, захисту прав працівників на законодавчому рівні;

— покращувати імідж НПГУ та регулярно інформувати молодих працівників і профспілківців про діяльність незалежного профспілкового руху.

 Гендерна політика

Ґендерна рівність та недискримінація між чоловіками й жінками – основні принципи, які просуває МОП з часу її заснування у 1919 році. Ці принципи закріплені у Конвенціях МОП, зокрема в:

—         Конвенції рівної винагороди, 1951 (№ 100), яка встановлює принципи «рівної винагороди чоловіків та жінок за рівноцінну працю»;

—         Конвенції дискримінації (в зайнятості та на робочому місці), 1958 (№111), яка закликає до забезпечення рівних можливостей та ставлення відносно зайнятості і посади, а також обмеження дискримінації, визначеної як «будь-який розподіл, виняток або перевага, зроблені за ознакою раси, кольору, статі, релігії, політичної думки, національності чи соціального походження».

Незалежна профспілка гірників України завжди приділяла увагу питання залучення жінок до профспілок та вирішення їхніх нагальних питань. Останніми роками спостерігається збільшення кількості жінок на керівних посад у членських організацій НПГУ. Жінки не тільки є членами профспілки, а й лідерами первинних профспілкових організацій. Все більше жінок бере участь у профспілкових заходах: навчанні, акціях протесту тощо.

Для забезпення принципів гендерної рівності Незалежна профспілка гірників України вважає за необхідне:

—         продовжити роботу по залученню жінок до профспілкових організацій та сприяти їхньому просуванню на керівні посади у профспілках;

—          сприяти дотриманню трудових прав працюючих жінок, зокрема, щодо оплати праці, її безпечних умов, можливості покращення захисту жінок через механізми колдоговірного регулювання;

—         сприяти створенню гендерних комітетів у профспілкових організаціях з метою впровадження принципів гендерної  рівності.

Поширення впливу НПГУ у суспільстві та на міжнародному рівні шляхом підвищення іміджу НПГУ та її лідерів

З метою підвищення іміджу НПГУ необхідно:

—         забезпечувати регулярний випуск газети «Аспект», буклетів, листівок, іншої продукції інформаційного характеру;

—         забезпечувати регулярну роботу інтернет-сайту НПГУ;

—         головам профспілкових організацій по можливості створити сайти своїх організацій та сторінки в інтернет-просторі.

Предыдущая статья: Следующая статья:
На ту же тему
Поделитесь своим мнением
Для оформления сообщений Вы можете использовать следующие тэги:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Свежие записи
Як захистити трудові права
0 / 5 (0 голосов)
Зарплата $6000 и пенсия $2000. Как живут шахтеры в Пенсильвании, добывающие уголь для Украины
0 / 5 (0 голосов)
Закончилась самая длительная в истории Эстонии забастовка Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2018/04/17/zakonchilas-samaya-dlitelnaya-v-istorii-estonii-zabastovka
0 / 5 (0 голосов)
Громадська підтримка
0 / 5 (0 голосов)
Конфедерація Вільних Профспілок
0 / 5 (0 голосов)
НПГУ ш. Павлоградская © 2018 ·   Войти   · Тема сайта и техподдержка от GoodwinPress Наверх