Убезпечити здоров’я від негативних чинників

На сьогодні «Волиньторф» є найпотужнішим державним підприємством, і яке займається видобутком торфу для потреб паливно-енергетичного комплексу і де працює 400 осіб. Виробляючи за рік до 120 тис. тонн торфобрикетів, «Волиньторф»  забезпечує 60 відсотків випуску всієї торфопродукції в Україні. 


 

Для забезпечення продуктивності праці важливим є створення на кожному робочому місці належних умов праці, безпечної експлуатації устаткування, зменшення чи повної нейтралізації дій шкідливих виробничих чинників, і як наслідок – зменшення виробничого травматизму й професійних захворювань.

Уся діяльність з охорони праці на підприємстві спрямована на виконання двох основних завдань: створення безпечних умов і навчання персоналу правилам і безпеки життєдіяльності.

На підприємстві функціонує  служба  охорони праці (СОП), а також реалізується цілий комплекс заходів, зокрема: відповідно до встановлених санітарно-гігієнічних норм, проводяться атестація і паспортизація робочих місць; аналізуються причини професійних захворювань і травматизму на виробництві; контролюється технічний стан приміщень, будинків і комунікацій; персонал навчають правилам пожежної безпеки. Свідченням ефективності копіткої щоденної роботи СОП є відсутність, зокрема і прихованих, нещасних випадків на виробництві та профзахворювання.

Щороку  розробляються та здійснюються комплексні  заходи  щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійним захворюванням і аваріям.

Так, торік здійснено шість заходів на загальну суму 181тис. грн, а у 2016-му заплановано та в процесі виконання одинадцять комплексних заходів.

При укладанні трудового договору працівника інформують про умови праці, наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, можливі наслідки їх впливу на здоров’я, а також про його права на пільги та компенсації за роботу в таких умовах.

Особлива увага  приділяється утриманню  побутових приміщень та кімнат для прийому їжі відповідно до санітарних норм і правил гігієни.

Трудівників, які задіяні на роботах зі шкідливими умовами праці, безоплатно забезпечують  молоком або іншими рівноцінними харчовими продуктами, милом, а там, де можливий вплив на шкіру шкідливо діючих речовин, видають за встановленими нормами миючі та знешкоджуючі засоби.

Працівникам, які контактують з неорганічними сполуками свинцю,  додатково до молока видають фруктові соки.

Щороку проводяться  попередній (при прийнятті на роботу) і періодичний (протягом трудової діяльності) медичні огляди працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці.

На підприємстві функціонує медпункт, де проводиться не тільки передрейсовий огляд водіїв, але й надається професійна медична допомога та забезпечується належне утримання та укомплектування цехових аптечок необхідними медикаментами.

Систематично  проводяться інструктажі  та  навчання з охорони праці та перевіряються знання працівників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі.

Щотижня проводяться Дні охорони праці за участю представників профспілкової сторони. Також стан охорони праці по цехах і дільницях підприємства контролює СОП, в результаті перевірок видаються обов’язкові до виконання приписи. Проводиться триступінчастий оперативний контроль за станом виробничої безпеки (щозміни – майстер, щомісяця – начальник цеху чи дільниці та щоквартально – комісії ПДК і ПТК).

У разі виявлення порушень вимог нормативних актів про охорону праці, правил експлуатації машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва винних притягують до дисциплінарної відповідальності (у 2015 році таких було 22 особи, з них – 2 інженерно-технічних працівників).

Оскільки на ДП «Волиньторф» головою профспілки обрано начальника служби охорони праці, то профспілкова сторона досконало володіє інформацією про стан охорони праці на виробництві, контролює роботодавця щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту та використання коштів на охорону праці (у 2015 році такі витрати становили 2,35% фонду оплати праці).

Безумовно, важко передбачити всі проблеми, які можуть виникнути, однак систематична і цілеспрямована робота з охорони праці дає можливість убезпечити життя і здоров’я людей від негативних чинників.

На ту же тему
Поделитесь своим мнением
Для оформления сообщений Вы можете использовать следующие тэги:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Свежие записи
Як захистити трудові права
0 / 5 (0 голосов)
Зарплата $6000 и пенсия $2000. Как живут шахтеры в Пенсильвании, добывающие уголь для Украины
0 / 5 (0 голосов)
Закончилась самая длительная в истории Эстонии забастовка Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2018/04/17/zakonchilas-samaya-dlitelnaya-v-istorii-estonii-zabastovka
0 / 5 (0 голосов)
Громадська підтримка
0 / 5 (0 голосов)
Конфедерація Вільних Профспілок
0 / 5 (0 голосов)
НПГУ ш. Павлоградская © 2018 ·   Войти   · Тема сайта и техподдержка от GoodwinPress Наверх